top of page

ONE THIRD

 

 

JAPANESE MOVIE

DIRECTOR : Takashi Ishii

PRODUCTION DSIGNER : Teru Yamazaki

CAST : Naoto Takenaka

            Hiroko Sato

            Shinobu Otake

            Harumi Inoue

            Machiko Kochi

            Jo Shishido

Creative Century Entertainment, Yoshimoto Kogyo

bottom of page